Riksveg 20

Riksveg 20
Stamveg 20 logo
Strekning
ElverumKongsvinger
Riksveg 20
Riksveier Hedmark.svg
Informasjon
Lengd 96,3 km
Status riksveg
Tilstøytande vegar
Riksveg 20 Riksveg 20 Riksveg 20

Riksveg 20 (Rv20) gjekk langs austsida av Glomma mellom Elverum og Kongsvinger.

Før forvaltningsreformen tredde i kraft 1. januar 2010 var vegen klassifisert som stamveg.

europaveg 16 vart forlenga til Gävle i Sverige 25. september 2012 vart vegen del av riksveg 2.

Kommunar og knutepunktEndra

  Hedmark Endra

Elverum

Solørveien

Våler

Rv20

Åsnes

Kjølarønningen

Grue

Rv20

Solørveien

Rv20

Kongsvinger