Riksveg 35

veg i Buskerud
Riksveg 35
Stamveg 35 logo
Strekning
HønefossØvre Eiker
Riksveg 35
Riksveier Buskerud.svg
Informasjon
Lengd 121,9 km
Status riksveg
Tilstøytande vegar
Riksveg 35 Riksveg 35 Riksveg 35
Restriksjonar
Bomstasjonar 1

Riksveg 35 (Rv35) går mellom Ullensaker og Hokksund i Øvre Eiker.

Riksveg 35 går borbi Tyristrand kyrkje.

Før 1. januar 2010 var vegen stamveg, og fylkesveg 35 var del av vegen. Frå hausten 2012 er strekninga frå E6 kryss ved Herva til Hønefoss omskilta til Riksveg 35 som lekk i forlenging til Sverige.

LengdEndra

Riksveg 35 har ei samla lengd fordelt på:

Kommunar og knutepunktEndra

  Buskerud Endra

Ringerike
Modum
Øvre Eiker

Potensiell europavegEndra

Riksveg 35 gjekk til hausten 2012 vidare frå Hønefoss til Ullensaker, er no omskilta til  .

I følgje vegvesenet sine eigne sider[daud lenkje] «Statens vegvesen har no òg fått i oppdrag frå Samferdseldepartementet å reie ut om ei vidareføring av E16 mot Sverige der rv. 35 er eit aktuelt alternativ. Om ei slik omdefinering av rv. 35 vert aktuell, vil òg tydninga av rv. 35 som stamveg auke.»

BakgrunnsstoffEndra