Ringkolltoppen

Ringkolltoppen er toppen på Ringkollen og ligg nordvest i Nordmarka i Ringerike kommune. Toppen er på 701,2 moh. og er ei av dei fem høgdene i Nordmarka som er over 700 m.

På toppen hadde Luftforsvaret ein peilestasjon etter krigen. I tillegg var det oppført ei ulovleg hytte og ikkje minst vart det frakta eit fly, Vampirjager, opp på toppen der det stod på ein sokkel.

Det utsikt over Tyrifjorden og Randsfjorden. På klåre dagar kan ein sjå heilt til Valdres, Norefjell, Gaustatoppen og i sjeldne tilfelle Hallingskarvet.

KjelderEndra