Romantisk musikk er ei nemning brukt om musikk frå stilperioden romantikken, hovudsakleg frå tida mellom 1820 og 1910.

Ein forskjell mellom før-romantisk og romantisk musikk kom gjennom utviklinga av ein tyskspråkleg opera i Wien, i staden for at tyske komponistar skreiv musikk til italienske librettoar.

Romantiske komponistar endre

Frå overgangen mellom klassisismen og romantikken endre

Tidlege romantiske komponistar endre

Romantiske komponistar frå mellomperioden endre

Seinromantiske komponistar endre

Kjelder endre