Romantisk musikk er ei nemning brukt om musikk frå stilperioden romantikken, hovudsakleg frå tida mellom 1820 og 1910.

Ein forskjell mellom før-romantisk og romantisk musikk kom gjennom utviklinga av ein tyskspråkleg opera i Wien, i staden for at tyske komponistar skreiv musikk til italienske librettoar.

Romantiske komponistar Endra

Frå overgangen mellom klassisismen og romantikken Endra

Tidlege romantiske komponistar Endra

Romantiske komponistar frå mellomperioden Endra

Seinromantiske komponistar Endra

Kjelder Endra