Romantisk musikk

Romantisk musikk er ei nemning brukt om musikk frå stilperioden romantikken, hovudsakleg frå tida mellom 1820 og 1910.

Ein forskjell mellom før-romantisk og romantisk musikk kom gjennom utviklinga av ein tyskspråkleg opera i Wien, i staden for at tyske komponistar skreiv musikk til italienske librettoar.

Romantiske komponistarEndra

Frå overgangen mellom klassisismen og romantikkenEndra

Tidlege romantiske komponistarEndra

Romantiske komponistar frå mellomperiodenEndra

Seinromantiske komponistarEndra

KjelderEndra