Ronald

mannsnamn

Ronald er eit skotsk mannsnamn avleidd frå norrønt. Det har norsk namnedag den 9. august.

Ronald Reagan var ein kjend namneberar.

Namnet svarer til Ragnvald, opphavleg Ragnvaldr, som er sett saman av norrønt regin, 'råd' og valdr, 'herskar'. Det blei vanleg i Skottland gjennom skandinavisk innvandring. Namnet spreidde seg i den engelsktalande verda på 1900-talet. I 1990 var det det 21. mest brukte i USA, med opp mot 1,1 million (0,73 % ) brukarar.

Kortformer som Ron og Ronny er også vanlege. Reginald, Reynold og Ronaldo er andre former av namnet.

Ronald Venetiaan.
Foto: Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil

NamneberararEndra

Annan brukEndra

KjelderEndra