I matematikk er n-te-rot til eit tal eit tal som multiplisert med seg sjølv gongar gjev talet . Dersom er eit reelt tal nyttar ein ofte symbolet for n-te-rota.

N-te-rot er den inverse funksjonen til potensfunksjonen.

Den vanlegaste rota er kvadratrota. Den inverse funksjonen til kvadratrota er potensfunksjonen med eksponent n = 2.

N-te-rota kan òg uttrykkast som følgjande potensfunksjon:

Alle uttrykk som inneheld røter, slik som kvadrat- og kubikkrøter, blir kalla rotuttrykk. Uttrykk som ikkje inneheld transendentale funksjonar eller transcendente tal blir kalla algebraiske uttrykk.

Kjelder

endre