Salinisering

Salinisering er ein prosess der saltinnhaldet i eit jordsmonn aukar, noko som gjer jorda mindre fruktbar. Dette kan vera ein naturleg prosess, men kan også skuldast menneskeleg påverknad, ofte som følge av jordbruk.

Sterk grad av salinisering i California.

Salinisering finn stad når det blir tilført meir salt til eit område enn det som forsvinn. Nesten alt vatn inneheld ei viss mengd oppløyst salt, også regnvatn.[1] Høg fordamping eller dårleg drenering kan begge gje høgare saltinnhald i jorda. Vanlege menneskeskapte grunnar til salinisering er tilførsel av ekstra vatn, som ved kunstig vatning, eller erstatning av plantar som tek opp mykje vatn med plantar som er meir nøysame.

I nokre høve kan jorda bli så salt at berre halofyttar, eller saltplantar, kan veksa der, eller prosessen kan føra til erosjon og landdegradering.

KjelderEndra

  1. ILRI (1989), Effectiveness and Social/Environmental Impacts of Irrigation Projects: a Review (PDF), In: Annual Report 1988 of the International Institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI), Wageningen, The Netherlands, s. 18–34  Oppgjeve av Engelsk Wikipedia
  Denne geografiartikkelen som har med landbruk å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.