Samarium

grunnstoff med kjemisk symbol Sm og atomnummer 62

Samarium er eit grunnstoff med kjemisk symbol Sm, atomnummer 62 og atommasse 150,35. Det er eit lantanid.

Særlege kjenneteikn endre

Bruk endre

Metallet vert brukt i legeringar. Oksidet kan brukast som katalysator.

Historie endre

Paul Emile Lecoq de Boisbaudran oppdaga samarium i 1879.

Isotopar endre

Bakgrunnsstoff endre