Samiske kommunar er kommunar i Noreg, Finland, Sverige og Russland der eitt eller fleire samiske språk har ein offisiell status.

Tradisjonelle grenser for dei samiske språkregionane: 1. Sørsamisk, 2. Umesamisk, 3. Pitesamisk, 4. Lulesamisk, 5. Nordsamisk, 6. Skoltesamisk, 7. Enaresamisk, 8. Kildinsamisk, 9. Tersamisk. Mørkare område representerer kommunar der samisk er eit offisielt språk. På norsk side manglar kommunane Hamarøy, Hattfjelldal, Røyrvik og Røros på dette kartet.

Desse kommunane er:

FinlandEndra

SverigeEndra

 
Kart over alle kommunar i Noreg, Sverige og Finland som høyrer til under det samiske forvaltningsområdet i desse tre landa. På norsk side manglar kommunane Hamarøy, Hattfjelldal og Røros på dette kartet.

I det opphavlege samiske forvaltingsområdet var det fire kommunar, Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare og Kiruna. Med den siste utvidinga 1. januar 2012 utgjer forvaltningsområdet for dei samiske språka no 19 kommunar [1] (jf Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk §6). Lova presiserer ikkje kva samisk(e) språk som er offisielt språk innanfor kvar kommune.

NoregEndra

I det opphavlege forvaltningsområdet for samisk språk frå 1990 var det berre fem kommunar, alle frå nordsamisk område, og alle i Finnmark. I dag består forvaltningsområdet av følgjande 12 kommunar[2], og alle dei tre ulike samiske språka som blir bruka i Noreg er representerte:


  • Tysfjord (lulesamisk, frå 1.1.2006 til 31.12.2019) er frå 2020 delt i to, og inngår i dag i høvesvis nye Hamarøy og Narvik kommunar. Nye Hamarøy kommune vart med dette innlemma i språkforvaltningsområdet, men ikkje nye Narvik kommune.

RusslandEndra

Sjå ogsåEndra

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra

NoregEndra

SverigeEndra