Samojediske språk

Samojediske språk er ei språkgruppe tala av samojedar, og er den austlegaste av dei sju greinene i den uralske språkfamilien. Denne familien deler seg i to hovudgreiner, sør og nord. Dei samojediske språka skil seg frå dei andre uralske språka ved at dei har ei lang historie bak seg som separat språkfamilie, oppsplittinga i dei moderne samojediske språka kom relativt seint.

Utbreiingsområdet til dei samojediske språka på 1600-talet (stripar) og på slutten av 1900-talet (heil raud farge).

Litteratur

endre
 • Aikio, Ante 2002: New and old Samoyedic etymologies. In: Finnisch-Ugrische Forschungen 57, 9–57 og 59, 2006, 9–34
 • Castrén M. A. 1854, Grammatik der samojedischen Sprachen, St.-Petersburg.
 • Castrén M. A. 1855, Wörterverzeichnisse aus den samojedischen Sprachen, St.-Petersburg.
 • Hajdú P. 1963, The Samoyed peoples and languages, Bloomington.
 • Hajdú P 1968, Chrestomathia Samoiedica, Bdpst.
 • Hajdú P. 1988, The Samoyedic languages. Sinor, Denis: [The Uralic languages. Description, history and foreign influences]. Leiden: E.J. Brill. s. 3-40.
 • Janhunen, Juha 1977: Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977
 • Joki A. J. 1952, Die Lehnwörter des Sajansamojedischen, Hels.
 • Mikola, Tibor. 1988, Geschichte der samojedischen Sprachen. Sinor, Denis: [The Uralic languages. Description, history and foreign influences]. Leiden: E.J. Brill. s. 219-263.
 • Paasonen H. 1917, Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte, Bdpst
 • Samojedische Wörterverzeichnisse, gesammelt und neu hrsg. von K. Donner, Hels. 1932.
 • Терещенко Н. М., Синтаксис самодийских языков, Л., 1973;
 • Sammallahti, Pekka 1988: Historical phonology of the Uralic languages with special reference to Samoyed, Ugric and Permic. Sinor, Denis: [The Uralic languages. Description, history and foreign influences]. Leiden: E.J. Brill. s. 478-554.

Bibliografi

endre
  Denne språkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.