Schwann-selle

myelinproduserande gliacelle i det perifere nervesystemet

Schwann-seller er gliaseller i det perifere nervesystemet. Myeliniserande Schwann-seller står står for myeliniseringa av nerveseller i det perifere nervesystemet. Alle Schwann-seller utviklar seg frå føregjengarseller i nevrallisten.

Schwann-seller kring eit akson

Kjelder endre