Scintillasjon i fysikk

fysisk effekt

Scintillasjon er i fysikk ein lysblink som blir send ut når visse krystall og væsker treffest av energirike partiklar. Døme på slike stoff, kalla scintillatorar, er antracen og sinksulfid.

KjelderEndra