Pennsylvaniatida

(Omdirigert frå Sein pennsylvania)

Pennsylvaniatida eller sein karbon er ein epoke i karbon som varte om lag frå 318,1 ± 1,3 millionar år sidan til 299 ± 0,8 millionar år sidan. Som med dei fleste andre geologiske periodar er berglaga i perioden veldefinerte, men det nøyaktige start- og sluttidspunktet er usikkert med ein feilmargin på eit par millionar år. Pennsylvaniatida er kalla opp etter Pennsylvania, der det er rikt på bergartar frå denne epoken.

I Nord-Amerika der bergartane frå perioden hovudskleg består av marin kalkstein, vert pennsylvaniatida nytta som ein periode mellom mississippitida og perm. I Europa er berglaga frå mississippi og pennsylvania meir eller mindre samanhengda og vert handsama i lag som karbon.

Kjelder

endre
Karbontida
Mississippitida Pennsylvaniatida
Nedre/Tidleg Mellom Øvre/Sein Nedre/Tidleg Mellom Øvre/Sein
Tournaisium Viséum Serpukhovium Bashkirium Moskovium Kasimovium | Gzhelium