Senja prosti er eit tenestedistrikt i Nord-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete på Finnsnes. I geografisk utstrekking tilsvarar prostiet etter samanslåinga med Indre Troms prosti 1. januar 2020 kommunane Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa.

Finnsnes kyrkje
Rossfjord kyrkje
Gryllefjord kapell
Tranøy kyrkje
Foto: Michael Haferkamp

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Senja prosti

endre

Balsfjord kommune

endre

Bardu kommune

endre

Dyrøy kommune

endre

Lavangen kommune

endre

Målselv kommune

endre

Salangen kommune

endre

Senja kommune

endre

Sørreisa kommune

endre

Sjå òg

endre

Bakgrunnsstoff

endre