Senja prosti er eit tenestedistrikt i Nord-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete på Finnsnes. I geografisk utstrekking tilsvarar prostiet kommunane Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

Finnsnes kyrkje
Rossfjord kyrkje
Gryllefjord kapell
Tranøy kyrkje
Foto: Michael Haferkamp

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

1. januar 2020 vart dei fire kommunane på øya Senja slegne saman.

Sokn i Senja prosti endre

Dyrøy kommune endre

Sørreisa kommune endre

Senja kommune endre

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre