Sigvard

mannsnamn

Sigvard og Sigvart er svenske og norske former for Siegward, forma av gammalhøgtysk sigu, 'siger', og wart, 'vakt'. Sigurd og Sivert er nærskylde namn.

Sigvard har namnedag i Noreg den 2. april.

Bruken av Sigvart har gått ned frå over 0,3 % i 1880 til nesten ingen på 1970-talet fram til 1980. Etter den tida har bruken vokse litt. I 2009 var det 242 menn som heitte Sigvart og 102 som heitte Sigvard i Noreg.

NamneberararEndra