Simon

mannsnamn

Simon er eit mannsnamn som på gresk tyder 'som har oppstopparnase'. I Noreg er namnet, særleg på Austlandet, vanlegast i forma Simen. Namnet kan òg forklarast som ei forvansking av Simeon, som på hebraisk tyder kjend, vitgjeten.

I 2007 var det 7611 nordmenne som hadde namnet Simen, og 3921 som hadde namnet Simon. I 1900 var det 1264 som hadde namnet Simen, og 2167 som het Simon. Andre dialektformer av namnet er Sima og Simå.

Namnedag: 28. oktober

Simon som bibelsk namn:Endra

Kjende personar med namnet SimonEndra

Kjende personar med namnet SimenEndra

KjelderEndra