Sjåfør

person som køyrar motoriserte transportmiddel

Sjåfør (av fr. chauffeur) er ein person som arbeider som motorvognførar. Det franske order chauffeur tydde opphavleg fyrbøtar (oppvarmar), men då det kom bilar med stempelmotorar med innvendig forbrenning heldt ein fram med å nytta same ordet og det skifta etter kvart meining til førar av motorvogn. På norsk vert sjåfør fyrst og fremst nytta om yrkesførarar av motorvogn, som drosjesjåfør, bussjåfør og lastebilsjåfør.

Ein japansk sjåfør med kvite hanskar.

Sjå òg endre