Ein sjebek (gjennom eldre fransk chabec og eldre spansk xabeque frå arabisk شباك [šabbāk]) er ei relativt skarptseglande, lita til mellomstor ro- og seglskute med to eller tre master med latinseglrigg på minst éi av dei.

Algirsk «Cherbecqve» (sjebek) teikna av Christian Børs frå Bergen.
Seglplan av tremasta sjebek med skærseglrigg på fremre mast og to latinseglmaster.

Lenkjer

endre