Skaldyr er ei nemning brukt om sjømat med skal og omfattar matnyttige krepsdyr og muslingar, til dømes reker, hummer eller blåskjell. Til skaldyr kan ein òg rekna havlevande dyr utan skal, som blekksprut og sjøpølse.

Krabbe og reke

Sjå òg

endre