Eit skjold i geologi er eit stort område som består av hovudsakleg blottlagde grunnfjellsbergartar og som har vore relativt stabile sidan prekambrium. Ligg det yngre sedimentære bergarter ovanpå skjoldet, er dei i så fall særs tynne. Døme på slike skjold er det baltiske skjoldet og det kanadiske skjoldet.

Geologiske provinsar i verda (USGS)
██ Skjold ██ Plattformdekke ██ Orogen ██ Basseng ██ Store vulkanske provinsar ██ Uttynna jordskorpe Havskorpe: ██ 0–20 Ma ██ 20–65 Ma ██ >65 Ma

Kjelder

endre