Skogsreiskap

Skogsreiskap er landbruksreiskap som vert nytt for skogbruk. Tidlegare var manuelt reiskap, som øks, svans, borkspade, o.l. i bruk, men på 60-talet tok motorsaga over.

Axe.jpg

Transport føregjekk tidlegare med hest, men på 50-talet byrja ein å nytta landbrukstraktorar i skogbruket.

Sjå ògEndra