Ein skokk, frå lågtysk schock 'seksti' tyder eigentleg seksti, men vert i Noreg bruka som nemning for ein stor flokk, som i uttrykket ein skokk med ungar.