Sosiologisk tidsskrift

Sosiologisk tidsskrift er saman med Sosiologi i dag eit av dei mest anerkjende sosiologiske fagtidsskrifta på norsk. Det blir utgjeve av Universitetsforlaget i samarbeid med institutta for sosiologi ved dei norske universiteta og Norsk sosiologforening. Tidsskriftet vart grunnlagt i 1993 og kjem ut fire gonger i året.

Sosiologisk Tidsskrift  
Fagfelt Sosiologi (220)
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk
Om tidskriftet
Utgjevar Universitetsforlaget (Noreg)
Publikasjonshistorie 1993 - til no
Publiseringsnivå Vitskapeleg nivå 1
Bibliografisk indeksering
ISSN 0804-0486
ITAR-kode 5855
Lenkjer

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra