Sportsbil er ein personbil med «sportsleg» karosseri, kraftig motor og gode køyreeigenskapar. Sportsbilar er ofte fire- eller tosetarar. Mange personbilar vert og sett på som meir eller mindre sportslege og grensa mellom personbilar og sportsbilar er flytande.

Porsche 997 GT3.

Oppbygging og eigenskapar

endre

Sportsbilar har som oftast stor motoreffekt og gode køyreeigenskapar, men liten bagasjeplass og fireseters sportsbilar har ofte dårleg plass i baksetet. Dei kan ha front- hekk- eller midtmotor. Den siste typen er alltid tosetarar. Bensinmotorar er mest vanlege, men dieselmotorar vert òg nytta. Det finst òg nokre få sportsbilar med elmotor, som til dømes Tesla Roadster.

Sjå òg

endre