St. Hallvard-medaljen

St. Hallvard-medaljen er ein heider frå Oslo by til «personer som har gjort en særlig verdifull innsats for Oslo kommune eller på annen måte har gjort seg fortjent til byens påskjønnelse.»[1] Medaljen har namn etter vernehelgenen for Oslo, martyren Den heilage Hallvard (om lag 1020–1043), og er den høgste utmerkinga som Oslo kan gje.[2]

Medaljen ble innført ved avgjerd i Oslo formannskap 13. april 1950 og fikk statuttar med tre paragrafer ved vedtak i bystyret 24. mai 1951.[1] Fyrste utdelinga gjekk føre seg i 1956.

Fotnotar

endre