Namnet Rygg

(Omdirigert frå Stadnamnet Rygg)

Rygg er eit stadnamn som finst ei rekkje stader i Noreg. Rygg-namnet er knytt til ein gard som frå gamalt er lagt under eller nærved ein naturleg ås- eller bergrygg. Namnet finst også som slektsnamn, og er stundom fordanska til Rygh eller Ryg. Rygge i Austfold høyrer òg inn under dette namnet.

Gardar med dette namnet er gjerne svært gamle, og var gjerne rydda i jernalderen. Rygg i Kvisle i Hol er til dømes rekna som ein av dei eldste og største gardane i Hallingdal.[treng kjelde]

Kjende namneberarar

endre