Stamme

Wikimedia-fleirtydingsside

Stamme er eit ord som kan ha fleire tydingar.

  • Trestamme er hovuddelen på eit tre, den harde delen over bakken som held greinene oppe
    • Avleia av dette kan «stamme» tyda hovuddelen i ulike samanhengar, til dømes
  • Ei folkegruppe
  • Ei dyregruppe som lever i eit visst område

Sjå òg endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.