Standard bakke-til-bakke-missilbrigade med Iskander

Standard bakke-til-bakke-missilbrigade med Iskander kan til dømes vera delt inn i desse underavdelingane:

K-3

  • brigadestabskompani
  • sambandsbatteri

Hovudelement

Støtte

Logistikk

I kjelda er dette materiellet oppgjeve som totalt i heile brigaden:

12 x SPU
12 x TZM
11 x bobilar
1 x verkstadvogn
1 x informasjonsprosesseringsvogn
vogner til vakt og sikring
Med to missil i kvar av avfyringasrampane og det same i transportkjøyretøya, er brigadekapasiteten 48 missil.

ReferansarEndra


KjelderEndra