Steinfrukt (latin drupa) er ein frukttype kjenneteikna av ein hard «stein» i midten som innheld det einaste frøet til frukta. Steiner er som regel omgjeve av eit lag med saftig fruktkjøt.

Kjente døme på steinfrukter finst til dømes i kirsebærslekta, men frukttypen finst også hos mange andre plantegrupper som kokosnøtt og delfruktene (dvs. enkelteiningane i heile frukta) til bringebær og bjørnebær.

Kjelder

endre