Stiklestad prosti

Stiklestad prosti er eit tenestedistrikt i Nidaros bispedømme i Den norske kyrkja frå 1. januar 2019, ved samanslåinga av Nord-Innherad og Sør-Innherad prosti. Prostesetet skal ligge på Stiklestad når det er eigna lokale på plass der. Inntil det skal prosten vere i Steinkjer.

Prostiet er delt i kyrkjelege fellesråd. Fellesråda i Stiklestad prosti er desse, med sokn. Der soknet har fleire kyrkjer står soknet etter kyrkjenamnet. Dei fleste sokna har bokmål, men nokre har nynorsk liturgi. Dette blir vist gjennom det offisielle namnet på kyrkja.

Sør-Innherad kyrkjelege fellesråd (Frosta, Levanger og Verdal kommunar)


Inderøy kyrkjelege fellesråd


Steinkjer kyrkjelege fellesråd

Snåsa kyrkjelege fellesråd

Kjelder

endre