Stiklestad prosti er eit tenestedistrikt i Nidaros bispedømme i Den norske kyrkja frå 1. januar 2019, ved samanslåinga av Nord-Innherad og Sør-Innherad prosti. Prostesetet skal ligge på Stiklestad når det er eigna lokale på plass der. Inntil det skal prosten vere i Steinkjer.

KjelderEndra