Stortingets forsvarskomité

Stortingets forsvarskomité var ein fagkomité i Stortinget. Den handsama forsvarspolitiske saker, mellom anna militært forsvar og saker om sivil beredskap.

Forsvarskomiteen hadde åtte medlemmar. Den blei oppretta med basis i Stortingets militærkomité den 1. oktober 1967, og blei lagt ned den 30. september 2009 for å bli erstatta av Utanriks- og forsvarskomiteen.

Kjelder

endre