Stortingsrepresentantar 1865-1867

Wikimedia-listeartikkel

Stortingsrepresentantar 1865-1867 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1865-1867. Lista syner alle som vart valt til Stortinget. Totalt var det 111 representantar frå 42 valkrinsar; 73 representantar frå 17 landkrinsar (amt) og 38 representantar frå 25 bykrinsar.

LandkrinsarEndra

Smaalenenes AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Carl Sibbern
Gaardbruker, kopist i justisdep. Aimar August Sørenssen
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Lensmand, sparebankdirektør Martin Marius Bøhm

Akershus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ole Kristensen Valstad
Gaardbruker Hans Grimelund
Bestyrer og godseier Harald Wedel-Jarlsberg
Overretssakfører Johan Sverdrup

Hedemarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Mikael Kildal
Gaardbruker Ole Bredesen
Gaardbruker og fuldmægtig Ole Olsen Nyhus
Gaardbruker Torsten Pederssen Trøften
Sorenskriver, ordfører Sivert Strøm

Kristians amtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ole Larsson Hammerstad
Gaardbruker, overretssakfører Michael Andreas Hammer Breien
Gaardbruker, lensmand Arne Hansen Baggerud
Gaardbruker, ordfører Jon Svennsson Vålen
Gaardbruker Jon Jonsson Harildstad

Buskerud AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, ordfører Olaus Olsen Færden
Gaardbruker Morten Ludvig Sundt
Gaardbruker, fabrikeier Hans Jacob Hofgaard
Gaardbruker, ordfører Asle Madssen Strand

Jarlsberg og Larviks amtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Kirkesanger og lærer, lensmand, gaardbruker Nils Nilsen Enge
Underretssakfører, amtsrevisor, forstander Magnus Hesselberg
Gaardbruker Hans Jakob Aschjem

Bratsberg AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Lensmand, gaardbruker Sveinung Bjørnsson Lofthus
Gaardbruker, lensmand Åsmund Larsson Grave
Kaptein, veiinspektør Jens Thue
Geolog, bergmester Tellef Dahll

Nedenes amtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Halvor Torjusson Skjerkholt
Arbeidsbestyrer Peter Krag
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Gaardbruker og lensmand Knut Larsson Liestøl

Lister og Mandal amtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Sigbjørn Steinarsson Helle
Gaardbruker Hans Rolfsen
Gaardbruker, skribent Søren Pedersen Jaabæk
Underretssakfører Edvard Hieronymus Bassøe Wattne

Stavanger AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker Håkon Storstein
Gaardbruker. lensmand Gabriel Olsson Ueland
Gaardbruker Hans Øverland

Søndre Bergenhus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Lærer og kirkesanger, gaardbruker Erik Arnesson Riisnæs
Gaardbruker Johannes Olsson Veset
Gaardbruker Johannes Johannesson Aga
Gaardbruker, postførerGotskalk Matiasson Seim
Sogneprest Christian Sommerfelt

Nordre Bergenhus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Kristoffer Svanø
Amtmand John Collett Falsen
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup
Gaardbruker Erik Martinusson Løken
Gaardbruker, forlikskommissær Karl Larsson Vefring

Romsdals AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overretssakfører Ludvig Daae
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Kirkesanger og lærer Elias Arnesson Grønningsæter
Lærer og kirkesanger Ole Nilssen

Søndre Trondhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Bernhard Ludvig Essendrop
Brukseier Johan Richard Krogness
Gaardbruker, ordfører Ingebrigt Haldorsson Sæter
Gaardbruker Martin Nicolai Brotkorb

Nordre Trondhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Høiesteretsadvokat Ole Jørgensen Richter
Gaardbruker, lærer Ole Welde
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Lensmand, bankdirektør Peder Rygh

Nordlands AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Foged Eiler Prytz
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Gaardbruker Andreas Stoltenberg
Omgangsskolelærer, kirkesanger og postaapner Sivert Nielsen

Finmarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Frederik Norgreen
Lensmand, kommunekasserer, sparebankkasserer Ole P. Schjølberg
Handelsmand Ditlef Wibe Lund
Provst Bernhard Kokk

BykrinsarEndra

FredrikshaldEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sagbrukseier, trælasthandler, disponent Andreas Wiel

SarpsborgEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Postmester Johan Lauritz Eitzen

FredrikstadEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Læge Ole Peter Larsen

Moss og DrøbakEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Secondløitnant i ingeniørbrigaden Kristian K. Brandt

Kristiania, Hønefoss og KongsvingerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Professor Anton Martin Schweigaard
Professor Ole Jacob Broch
Høiesteretsadvokat Peter Daniel Baade Wind Kildal
Ordfører, tidligere statsråd Christian Birch-Reichenwald

Lillehammer, Hamar og GjøvikEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Christian Jensen

DrammenEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand, skipsreder, fabrikkeier Bernhard Broch
Kjøbmand, skipsreder, fabrikeier, trælasthandler Jacob Borch

KongsbergEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
1. Direktør ved Kongsberg sølvverk Carl Friedrich Bøbert

HolmestrandEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Læge David Weidemann

TønsbergEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Job Bødtker

Larvik og SandefjordEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen

BrevikEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Skibs-, vare- og vekelmægler Anders Evensen

PorsgrundEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Niels Mathiesen

SkienEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Andreas Hauge

KragerøEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overretssakfører Halvor Andreas Bentsen

ØsterrisørEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Peter Gustav Zwilgmeyer

Arendal og GrimstadEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Skipsreder, gaardbruker Morten Smith-Petersen

KristiansandEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Nils Vogt
Toldinspektør Claus Christian Olrog

FlekkefjordEndra

Navn Kommentarer/Supleanter
Agent Knud Maartmann

StavangerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Læge Henrik Lassen
Gaardbruker, sparebankdirektør Njeld Kolbenstvedt
Byfoged og byskriver Halvor Olaus Christensen

BergenEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Rektor, ordfører Ivar Christian Sommerschild Geelmuyden
Chef for Bergens Privatbank Jørgen Breder Faye
Overlæge Timandus Løberg
Kjøbmand, lærer Adolph Prante

Aalesund og MoldeEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Hilmar Strøm

KristiansundEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand og sparebankkasserer Jens Ludvig Paul Flor

Trondhjem og LevangerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Einar Gram Møtte ikkje. 1. varamann Helmer Lundgreen møtte i staden.
Kjøbmand, konsul Frederik Christian Lorck
Resid. kapellan, ordfører Aage Schavland
Handelsfuldmægtig Michael Getz

Tromsø, Hammerfest, Vadsø og VardøEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen

BakgrunnsstoffEndra