Stortingsrepresentantar 1883-1885

Wikimedia-listeartikkel

Stortingsrepresentantar 1883-1885 er ei liste over alle stortingsrepresentantar som vart valde i Stortingsvalet i 1883 for perioden 1883 til 1885. Det var totalt 114 representantar, fordelt med 83 til Venstre, 31 til Høgre.

Landkretsar endre

Smaalenenes Amt endre

Namn Parti
Statsrevisor, fhv. Oberstløitnant Anton David Svendsen Hjorth Venstre
Gaardbruker Johannes Einar Christensen Lien Venstre
Gaardbruker Amund Olsen Huser Venstre
Overretssagfører Nicolai Julius Sørensen Venstre

Akershus Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Suppleantar
Statsrevisor Hagbart Emanuel Berner Venstre
Gaardbruker Hans Baltzersen Kaxrud Venstre
Hypothekbankdirektør, Statsrevisor og Overretssakfører Johan Sverdrup Venstre Utnemnd til statsminister 26. juni 1884. Karender O. Dieseth møtte i hans stad frå 27. juni 1884 og i 1885.[1]
Gaardbruker Gunder Paulsen Frilseth Venstre
Gaardbruker Hans Christian Amundsen Furulund Venstre
Gaardbruker Karender O. Dieseth Venstre 1. suppleant, møtte for Johan Sverdrup i 1884 og 1885.

Hedemarkens Amt endre

Namn Parti
Gaardbruker og Sparebankkasserer Lars Pedersen Hektoen Venstre
Statsrevisor, fhv. Kaptein Albert Marius Jacobsen Venstre
Gaardbruker Morten Mortensen Venstre
Gaardbruker Even Larsen Glestad Venstre
Gaardbruker Ole Evensen Hjelmstad Venstre

Kristians amt endre

Namn Parti Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker og Skolelærer Iver Larsen Hvamstad Venstre Permittert frå 30. april 1883, møtte 1884-1885.[2]
Gaardbruker Thomas Hansen Jørstad Venstre Permittert i 1883 frå 21. april, i 1885 frå 12. mai og frå 30. mai
i resten av sesjonen.[2]
Gaardbruker Lars Kristian Blilie Venstre
Gaardbruker og Landhandler Sigurd Ivarsen Blekastad Venstre
Overretssagfører Kristian Mauritz Mustad Venstre
Gaardbruker og Skolelærer Ole Knutsen Ødegaard Venstre 1. suppleant, kalt inn i staden for Hvamstad og møtte frå 30. april 1883.
Møtte for Jørstad frå 3. juni 1885.[2]
Gaardbruker Christan Antonsen Horne Venstre 2. suppleant, møtte i staden for Jørstad frå 7. mai 1883.[2]

Buskerud Amt endre

Namn Parti
Gaardbruker Reiar Nilsen Leer Venstre
Gaardbruker og Skolelærer Ole Jacob Hansen Sørum Venstre
Gaardbruker Andreas Guttormsen Egge Venstre
Gaardbruker Peder Anderssen Sønju Venstre

Jarlsberg og Larviks amt endre

Namn Parti
Fhv. Statsraad Ketil Johnsen Melsted Motzfeldt Høgre
Gaardbruker Hans Christensen Horgen Høgre
Gaardbruker Hans Christian Hanssen-Fossnæs Høgre
Kaptein i Marinen Christian Wilhelm Wisbech Høgre

Bratsberg Amt endre

Namn Parti
Overretssagfører og Bankadministrator Halvor Andreas Bentsen Venstre
Gaardbruker Peder (Eilertsen) Rinde Venstre
Sorenskriver Ole Thomesen Venstre
Gaardbruker og Kirkesanger Olaf Sveinsson Venstre

Nedenes amt endre

Namn Parti Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl Venstre
Gaardbruker og Lensmand Lars Knutson Liestøl Venstre
Gaardbruker Andreas Theodor Holm Venstre Permittert i 1883 frå 29. mars og i 1885 frå 14. mars.
Ivar Guttormsen Fløistad møtte i hans stad.[3]
Handelsborger Ole Reiersen Lilleholt Venstre
Gaardbruker Ivar Guttormsen Fløistad Venstre 1. suppleant, møtte for Andreas Theodor Holm i 1883 frå
2. april og i 1885 frå 17. mars.[3]

Lister og Mandal amt endre

Namn Parti
Gaardbruker og UdskiftningsformandPeder Johan Pedersen Holmesland Venstre
Gaardbruker og Kirkesanger Even Rejerson Venstre
Gaardbruker og Skibsreder Johan Julius Olsen Venstre
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk Venstre

Stavanger amt endre

Namn Parti
Lensmand Jonas Mikal Olsen Ueland Venstre
Gaardbruker Olaus Olsen Eskeland Venstre
Lensmand Njeld Larsen Kolbenstvedt Venstre
Lensmand Hans Andreas Ormsen Øverland Venstre
Udskiftningsformand Ole Osmundsen Berge Venstre

Søndre Bergenhus Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker Nils Juel Venstre Møtte ikkje i 1883, møtte 1884 og 1885.[4]
Bankadministrator og Landhandler Baard Madsen Haugland Venstre Utnemnd til statsråd 26. juni 1884
Gaardbruker Hans Larsen Saakvitne Venstre
Gaardbruker Nils Nilsson Skaar Venstre
Brugseier Wollert Konow (SB) Venstre
Gaardbruker og bankadministrator
Hjalmar Andreas Georg Johannes Løberg
Venstre 1. suppleant, møtte for Nils Juel i 1883 og for

Baard Madsen Haugland frå 2. juli 1884 og i 1885.
Permittert frå 13. april 1885, 2. suppleant Johannes
Olsen Helleland møtte frå 22. april.[4]

Folkehøiskolebestyrer Johannes Olsen Helleland Venstre 2. suppleant, møtte for Hjalmar Andreas Georg Johannes Løberg
frå 22. april 1885.[4]

Nordre Bergenhus Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruger Arne Olsen Tonning Venstre
Sognepræst Jakob Liv Rosted Sverdrup Venstre Utnemnd til statsråd 26. juni 1884, Melvær møtte i

hans stad i 1885.[5]

Kirkesanger Edvard Apolloniussen Liljedahl Venstre
Kirkesanger Knut Rasmussen Kirkhorn Venstre Permittert 2. mars 1885, døydde 3. mars.[5] Dahl møtte

i hans stad.

Overretssakfører Otto Albert Blehr Venstre
Amtsskolelærer Elias Abrahamsen Melvær Venstre 1. suppleant, møtte for Sverdrup i 1885.
Folkehøiskolebestyrer, fh. Pastor Henrik Mohn Dahl Venstre 2. suppleant, møtte for Kirkhorn frå 10. mars 1885.

Romsdals Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker og Bogtrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot Venstre
Lensmand Ole Nilssen Venstre
Kirkesanger Jørgen Olafsen Venstre
Gaardbruker Hans Peter Bjering Venstre
Sognepræst Sæmund Halvorsen Vik Venstre Permittert i 1883 frå 3. mars og i 1885.[6]
Høiesteretsadvokat Walter Scott Dahl Venstre 1. suppleant, møtte for Vik frå 12. mars 1883 og i 1885.[6]

Søndre Trondhjems Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker og Skolelærer Diderik Iversen (Tønseth) Venstre Permittert i 1884 frå 31. mai.[7]
Gaardbruker Nils Jensen Melhus Venstre
Bygselmand og Folkehøiskolelærer Daniel Knudsen Sæter Venstre
Gaardbruker og Skolelærer John Jørgensen Reitan Venstre
Gaardbruker Paul Andreas Olsen Fjermstad Venstre 1. suppleant, møtte for Iversen frå 5. juni 1884,
permittert frå 26. juni.
Gaardbruker og konstitueret Lensmand Ole Evensen Stav Venstre 2. suppleant, møtte i staden for Fjermstad frå
30. juni 1884.[7]

Nordre Trondhjems Amt endre

Namn Parti
Høiesteretsadvokat Ole Anton Qvam Venstre
Sognepræst Vilhelm Andreas Wexelsen Venstre
Gaardbruker og Folkehøiskolelærer Lars Martinius Bentsen Venstre
Gaardbruker og Folkehøiskolelærer Hans Konrad Henriksen Foosnæs Venstre

Nordlands Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Suppleantar
Lensmand Christian Møinichen Havig Venstre
Lensmand Sofus Anton Birger Arctander Venstre Utnemnd til statsråd 26. juni 1884.[8]
Postexpeditør Sivert Andreas Nielsen Venstre
Handelsmand Jens Olsen Dahl Venstre Permittert 16. mai 1883 i nokre dagar og 30. mai for

resten av sesjonen. Fråverande frå 16. april 1884.
Møtte i 1885, permisjon frå 22. mai.[8]

Kirkesanger Ole Andreas Syrenus Anderssen Venstre
Skolelærer Otto Steen Olsen Holm Venstre 1. suppleant, møtte for Dahl i 1883 frå 11. juni. Møtte også i

1885 i staden for Arctander.

Gaardbruker Ivar Anton Ivarsen Mehus Venstre 2. suppleant, møtte for Dahl frå 13. mai 1884 og i 1885 frå 30. mai.

Tromsø Amt endre

Namn Parti
Lensmand Samuel Georg Simeon Wennberg Venstre
Gaardbruker Ludvig Bernhoff Drevland Venstre

Finmarkens Amt endre

Namn Parti
Konstiueret Foged og Sorenskriver Gustav Julius Flor Høgre
Foged og Sorenskriver Carl Ingwart Theodor Rynning Høgre

Bykretsar endre

Fredrikshald endre

Namn Parti
Kaptein Johan Jakob Dahl Høgre

Sarpsborg endre

Namn Parti
Sognepræst Fredrik Sigismund Schiørn Høgre

Fredrikstad endre

Namn Parti
Overretssagfører Axel Bech Høgre

Moss og Drøbak endre

Namn Parti
Grosserer Johan Henrik Paasche Thorne Høgre

Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger endre

Namn Parti
Høiesteretsadvokat Emil Stang Høgre
Rigsarkivar Michael Birkeland Høgre
Høiesteretsadvokat Jacob Thurmann Ihlen Høgre
Professor Frederik Wilhelm Bugge Høgre

Lillehammer, Hamar og Gjøvik endre

Namn Parti
Seminariebestyrer Oluf Andreas Laurentius Saxe Høgre

Drammen endre

Namn Parti Kommentarar/Suppleantar
Borgermester Thomas Cathinco Bang Høgre Utnemnd til statsråd 16. april 1884. Møtte i 1885.[2]
Overretssagfører Ole Roald Rynning Høgre
Byfoged Ole Ambrosius Rolfsen Høgre 1. suppleant, møtte for Bang i 1884 frå 17. april.

Kongsberg endre

Namn Parti
Overførster Jacob Otto Lange Venstre

Holmestrand endre

Namn Parti
Postmester Nils Christian Ihlen Hansen Høgre

Tønsberg endre

Namn Parti
Skibsreder Johannes Vinding Harbitz Høgre

Larvik og Sandefjord endre

Namn Parti
Adjunkt Nils Peter Martin Arctander Venstre

Brevik endre

Namn Parti
Byfoged Livius Smitt Høgre

Porsgrund endre

Namn Parti
Skibsreder Jørgen Christian Knudsen Høgre

Skien endre

Namn Parti
Grosserer, Bankadministrator Didrik Cappelen Høgre

Kragerø endre

Namn Parti
Overtoldbetjent Peter Olaf Debes Høgre

Østerrisør endre

Namn Parti
Apotheker Søren Hess Lem Hille Høgre

Arendal og Grimstad endre

Namn Parti
Overretssagfører Ole Schrøder Høgre

Kristiansand endre

Namn Parti
Snedkermester Laurentz Johansen Venstre
Bankadministrator, Kjøbmand Peter Johan Moe Venstre

Flekkefjord endre

Namn Parti
Handelsborger Elias Didrichsen Venstre

Stavanger og Haugesund endre

Namn Parti
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen Venstre
Residerende Kapellan Lars Oftedahl Venstre

Bergen endre

Namn Parti
Kaptein Gerhard Christopher Krogh Venstre
Stadsfysikus Ole Jacob Louis Sparre Venstre
Konsul Fredrik Georg Gade Venstre
Agent John Theodor Lund Venstre

Aalesund og Molde endre

Namn Parti
Sorenskriver Ferdinand Nicolai Roll Høgre

Kristiansund endre

Namn Parti
Handelsborger og Bankbestyrer Ole Olsen Jullun Venstre

Trondhjem og Levanger endre

Namn Parti Kommentarar/Suppleantar
Direktør ved den tekniske Skole Arnulf Bernhard Schøyen Høgre
Bankdirektør, fhv.Konsul Frederik Christian Lorck Høgre Permittert frå 15. mai 1885.[7]
Skoledirektør Jacob Aall Bonnevie Høgre
Høiesteretsadvokat Karl Ludvig Tørrisen Bugge Høgre
Adjunkt Karl Ditlev Rygh Høgre 1. suppleant, møtte for Lorck frå 15. mai 1885.

Tromsø og Bodø endre

Namn Parti
Klasselærer Torkild Olsen Fosse Venstre

Hammerfest, Vardø og Vadsø endre

Namn Parti
Amtmand Johan Blackstad Høgre

Kjelder endre

  1. Lindstøl, side 434
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Lindstøl, side 438
  3. 3,0 3,1 Lindstøl, side 442
  4. 4,0 4,1 4,2 Lindstøl, side 436
  5. 5,0 5,1 Lindstøl, side 435
  6. 6,0 6,1 Lindstøl, side 443
  7. 7,0 7,1 7,2 Lindstøl, side 446
  8. 8,0 8,1 Lindstøl, side 442-443