Stortingsrepresentantar 2005-2009

Wikimedia-listeartikkel

Stortingsrepresentantar 2005–2009 er ei liste over alle stortingrepresentantar som vart valde i Stortingsvalet 2005 for perioden 2005 til 2009.

Mandatfordelinga etter kor representantane sit: ██ Sosialistisk Venstreparti ██ Arbeidarpartiet ██ Senterpartiet ██ Kristeleg Folkeparti ██ Venstre ██ Høgre ██ Framstegspartiet ██ Andre: stortingspresident, regjering, referentar.

Det er totalt 169 representantar, fordelt med 61 til Det norske Arbeidarpartiet, 38 til Framstegspartiet, 23 til Høgre, 15 til Sosialistisk Venstreparti, 11 til Kristeleg Folkeparti, 11 til Senterpartiet og 10 til Venstre. Den siste representanten frå kvart fylke er eit utjamningsmandat, nytt med dette stortingsvalet samanlikna med tidlegare val er at det er eit utjamningsmandat i kvart einaste fylke.

Akershus

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Anniken Huitfeldt Arbeiderpartiet
Morten Høglund Framstegspartiet
Jan Petersen Høgre
Sverre Myrli Arbeiderpartiet
Hans Frode Asmyhr Framstegspartiet
Jan Tore Sanner Høgre
Vidar Bjørnstad Arbeiderpartiet
Rolf Reikvam Sosialistisk Venstreparti
Borghild Tenden Venstre
Kari Kjønaas Kjos Framstegspartiet
Gunvor Eldegard Arbeiderpartiet
Sonja Irene Sjøli Høgre
Marianne Aasen Agdestein Arbeiderpartiet
Ib Thomsen Framstegspartiet
André Oktay Dahl Høgre
Åslaug Haga Senterpartiet Statsråd. Dagfinn Sundsbø møter.

Aust-Agder

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Freddy de Ruiter Arbeiderpartiet
Torbjørn Andersen Framstegspartiet
Inger Haldis Løite Arbeiderpartiet
Åse Gunhild Woie Duesund Kristeleg Folkeparti

Buskerud

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Thorbjørn Jagland Arbeiderpartiet
Ulf Erik Knudsen Framstegspartiet
Sigrun Eng Arbeiderpartiet
Trond Helleland Høgre
Jørund Henning Rytman Framstegspartiet
Lise Christoffersen Arbeiderpartiet
Magnar Lund Bergo Sosialistisk Venstreparti
Torgeir Eikstad Micaelsen Arbeiderpartiet
Per Olaf Lundteigen Senterpartiet

Finnmark

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Arbeiderpartiet
Eva Margaret Nielsen Arbeiderpartiet
Jan-Henrik Fredriksen Framstegspartiet
Olav Gunnar Ballo Sosialistisk Venstreparti
Vera Lysklætt Venstre

Hedmark

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Sylvia Kristin Brustad Arbeiderpartiet Statsråd. Ivar Skulstad møter.
Knut Storberget Arbeiderpartiet Statsråd. Thomas Breen møter.
Per Roar Bredvold Framstegspartiet
Anette Trettebergstuen Arbeiderpartiet
Trygve Magnus Slagsvold Vedum Senterpartiet
Eirin Faldet Arbeiderpartiet
Karin Andersen Sosialistisk Venstreparti
Gunnar Gundersen Høgre

Hordaland

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Olav Akselsen Arbeiderpartiet
Arne Sortevik Framstegspartiet
Erna Solberg Høgre
Anne-Grete Strøm-Erichsen Arbeiderpartiet Statsråd. Dag Ole Teigen møter.
Gjermund Hagesæter Framstegspartiet
Ingebrigt S. Sørfonn Kristeleg Folkeparti
Per Rune Henriksen Arbeiderpartiet
Øyvind Halleraker Høgre
Ågot Valle Sosialistisk Venstreparti
Lars Sponheim Venstre
Karin Ståhl Woldseth Framstegspartiet
Hilde Magnusson Lydvo Arbeiderpartiet
Rune J. Skjælaaen Senterpartiet
Torbjørn Hansen Høgre
Laila Dåvøy Kristeleg Folkeparti

Møre og Romsdal

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Harald Tom Nesvik Framstegspartiet
Asmund S. Kristoffersen Arbeiderpartiet
Petter Åsmund Løvik Høgre Døydde 3. desember 2007. Elisabeth Røbekk Nørve møter.
Lodve Solholm Framstegspartiet
Karita Bekkemellem Arbeiderpartiet Statsråd 2005-2007. Svein Gjelseth møtte.
May-Helen Molvær Grimstad Kristeleg Folkeparti
Eli Sollied Øveraas Senterpartiet
Leif Helge Kongshaug Venstre
Bjørn Jacobsen Sosialistisk Venstreparti

Nordland

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Hill-Marta Solberg Arbeiderpartiet
Kenneth Svendsen Framstegspartiet
Tor-Arne Strøm Arbeiderpartiet
Åsa Elvik Sosialistisk Venstreparti
Jan Arild Ellingsen Framstegspartiet
Torny Pedersen Arbeiderpartiet
Alf Ivar Samuelsen Senterpartiet
Ivar Kristiansen Høgre
Anna-Kristin Ljunggren Arbeiderpartiet
Jan Martin Sahl Kristeleg Folkeparti

Nord-Trøndelag

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Bjarne Håkon Hanssen Arbeiderpartiet Statsråd. Arild Stokkan-Grande møter.
Gerd Janne Kristoffersen Arbeiderpartiet
Lars Peder Brekk Senterpartiet
Robert Eriksson Framstegspartiet
Inge Arnstein Ryan Sosialistisk Venstreparti
André Nikolai Skjelstad Venstre

Oppland

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Torstein Rudihagen Arbeiderpartiet
Berit Brørby Arbeiderpartiet
Thore Aksel Nistad Framstegspartiet
Inger Sofie Enger Senterpartiet
Tore Hagebakken Arbeiderpartiet
Espen Johnsen Arbeiderpartiet
Olaf Michael Thommessen Høgre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Jens Stoltenberg Arbeiderpartiet Statsminister. Truls Wickholm møter.
Per-Kristian Foss Høgre
Carl I. Hagen Framstegspartiet
Marit Nybakk Arbeiderpartiet
Kristin Halvorsen Sosialistisk Venstreparti Statsråd. Heidi Sørensen møter.
Odd Einar Dørum Venstre
Ine Marie Eriksen Høgre
Jan Bøhler Arbeiderpartiet
Siv Jensen Framstegspartiet
Britt Hildeng Arbeiderpartiet
Heikki Holmås Sosialistisk Venstreparti
Inge Lønning Høgre
Marianne Marthinsen Arbeiderpartiet
Christian Tybring-Gjedde Framstegspartiet
Trine Skei Grande Venstre
Saera T. Khan Arbeiderpartiet
Hans Olav Syversen Kristeleg Folkeparti

Rogaland

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Øyvind Vaksdal Framstegspartiet
Tore Nordtun Arbeiderpartiet
Bent Høie Høgre
Dagfinn Høybråten Kristeleg Folkeparti
Solveig Horne Kolnes Framstegspartiet
Eirin Kristin Sund Arbeiderpartiet
Ketil Solvik-Olsen Framstegspartiet
Finn Martin Vallersnes Høgre
Gunnar Kvassheim Venstre
Torfinn Opheim Arbeiderpartiet
Magnhild Meltveit Kleppa Senterpartiet Statsråd frå september 2007. Trond Lode møter.
Hallgeir Håbakk Langeland Sosialistisk Venstreparti
Bjørg Tørresdal Kristeleg Folkeparti

Sogn og Fjordane

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Reidar Sandal Arbeiderpartiet
Liv Signe Navarsete Senterpartiet Statsråd. Erling Sande møter.
Åge Starheim Framstegspartiet
Ingrid Heggø Arbeiderpartiet
Gunvald Ludvigsen Venstre

Sør-Trøndelag

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Trond Giske Arbeiderpartiet Statsråd. Arne L. Haugen møter.
Gunn Karin Gjul Arbeiderpartiet
Per Sandberg Framstegspartiet
Børge Brende Høgre
Øystein Djupedal Sosialistisk Venstreparti Statsråd. Ingvild Vaggen Malvik møter.
Jorodd Asphjell Arbeiderpartiet
Ola Borten Moe Senterpartiet
Tord André Lien Framstegspartiet
Eva Kristin Hansen Arbeiderpartiet
Ola T. Lånke Kristeleg Folkeparti

Telemark

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Sigvald Oppebøen Hansen Arbeiderpartiet
Bård André Hoksrud Framstegspartiet
Gunn Olsen Arbeiderpartiet
Terje Lien Aasland Arbeiderpartiet
Kåre Fostervold Framstegspartiet
Kari Lise Holmberg Høgre

Troms

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Bendiks Harald Arnesen Arbeiderpartiet
Øyvind Korsberg Framstegspartiet
Anne Marit Bjørnflaten Arbeiderpartiet
Per Willy Amundsen Framstegspartiet
Lena Jensen Sosialistisk Venstreparti
Tove Karoline Knutsen Arbeiderpartiet
Elisabeth Aspaker Høgre

Vest-Agder

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Henning Skumsvoll Framstegspartiet
Rolf Terje Klungland Arbeiderpartiet
Dagrun Eriksen Kristeleg Folkeparti (Jon Lilletun døydde 21. august 2006.)
Peter Skovholt Gitmark Høgre
Åse Schmidt Framstegspartiet
Anne Margrethe Larsen Venstre

Vestfold

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Dag Terje Andersen Arbeiderpartiet Statsråd. Silvia Kosmo møter frå 30. september 2006.
Per Ove Width Framstegspartiet
Svein Flåtten Høgre
Sonja Mandt Bartholsen Arbeiderpartiet
Anders Anundsen Framstegspartiet
Steinar Gullvåg Arbeiderpartiet
Inga Marte Thorkildsen Sosialistisk Venstreparti

Østfold

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Signe Øye Arbeiderpartiet
Ulf Isak Leirstein Framstegspartiet
Svein Roald Hansen Arbeiderpartiet
Jon Jæger Gåsvatn Framstegspartiet
Martin Engeset Høgre
Irene Johansen Arbeiderpartiet
Vigdis Karen Giltun Framstegspartiet
May Hansen Sosialistisk Venstreparti
Line Henriette Holten Hjemdal Kristeleg Folkeparti

Kjelder

endre