Ströms Vattudal er eit stort vassdrag nord i Jämtland i Sverige. Vassdraget strekkjer seg frå Kvarnbergsvattnet i nord, nær Gäddede ved grensa til Noreg, til Russfjärden i Strömsund i i sør, der ho munnar ut i Faxälven nær Ulriksfors.

Kjelder endre