Strandlinje

Ei strandlinje eller vasslinje er ei skjeringslinje mellom land og ei vassflate i havet eller i innsjøar. På grunn av erosjon frå bølgjeslaga, såkalla abrasjon, i kaldt klima òg frostsprenging og iserosjon, kan det dannast innhakk i landoverflata som markerer strandlinjer.

Strandlinje ved Eastern Shore på Nova Scotia i Canada

Viss havet stig eller søkk i tilhøve til landoverflata, kan desse innhakka vernast som merkar etter tidlegare havnivå.

Eit diagram som syner havnivået til ulike tider vert kalla strandforskyvingskurve.

KjelderEndra