Surrealisme

(Omdirigert frå Surrealistisk)

Surrealisme er ei kunstretning i biletkunsten og litteraturen som oppstod i byrjinga av det 20. hundreåret og var inspirert av det umedvitne, slik dette vert definert i psykoanalysen.

Det surrealistiske fotografiet Dali Atomicus (1948) av Philippe Halsman avbilder kunstnaren Salvador Dalí i lufta saman med fleire flygande ting.

Surrealismen var påverka av Freud og teoriane hans om det undermedvitne. Den teoretiske og ideologiske grunngjevinga for kunstretninga stod frå 1921 fyrst og fremst den franske forfattaren, kunstteoretikaren og kritikaren André Breton for ved at han mellom anna skreiv dei ulike surrealistiske manifesta (les Manifestes du surréalisme).

Ordet surrealisme tyder over realiteten eller utover realiteten. Retninga freista å framstille det umedvitne ved å nytte som middel forvrenging av røyndomen og framandgjering. Forfattarar, målarar og skulptørar søkte grunnlaget for kunstuttrykka i menneskets eigen røyndom i det umedvitne, nytta inntrykk frå rus og draum som inspirasjonskjelde, freista å utvide medvitet og røynda på globalt nivå og å forkaste alle gjeldande verdiar. Surrealismen inneber difor ei anarkistisk oppfatning av kunsten og av verda.

Cloud Shepherd (1953). Skulptur av Hans Arp.

Surrealistiske biletkunstnarar

endre

Surrealistiske forfattarar

endre

Surrealistiske fotografar

endre

Surrealistiske filmskaparar

endre

Kjelder

endre
  • Byggjer i utganspunktet på Wikipedia på bokmål, versjonen av 27.11.07

Bakgrunnsstoff

endre