Susceptibilitet

Wikimedia-fleirtydingsside

Susceptibilitet er ei nemning på storleikar som har å gjere med korleis eit stoff reagerer på eit elektrisk eller eit magnetisk felt.

I medisin endre  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.