Sverreætta er ei vanleg nemning på dei norske kongane og deira slekt som stammar i mannslinja (agnatisk) frå kong Sverre. Sverre hevda å stamma frå den norske kongeætta Hårfagreætta, dei som stamma ned frå Harald Hårfagre.

Nemninga Sverreætta vert i nyare tid nytta, av di ein reknar det som lite truleg at kong Sverre stamma frå Harald Hårfagre i mannslina.

Sverreætta døydde i 1319 ut i mannslina med kong Håkon V Magnusson.

Sjå òg

endre