Sylinder

Wikimedia-fleirtydingsside

Ein sylinder er ein tredimensjonal, geometrisk lekam.

Ordet sylinder vert brukt om ulike ting:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.