Symre (av sommar, tyder eigenleg 'blom som varslar om sommar')[1] kan visa til:

Ulike symrer:

Andre tydingar
Personar med namnet

KjelderEndra


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.