Tachylitt er ein bergart av svart, grønt eller brunfarga vulkansk glas. Han vert danna av basaltisk magma som vert raskt avkjølt. Namnet kjem av gresk for 'hurtig' og 'oppløysande', det vil sei som løyser seg raskt i syrar.

Basaltisk glas i eit tynnslip, vanleg lys øvst og polarisert lys under.

Pseudotachylitt endre

Pseudotachylitt (smeltemylonitt) er ein bergart som er oppstått ved delvis smelting i samband med sterk nedknusing (kataklase), sjå mylonitt.

Kjelder endre