Talet 700

Talet 700 (sju hundre) er eit partal. Det kjem etter talet 699 og før talet 701. Det er summen av fire primtal etter kvarandre (167 + 173 + 179 + 181). Det er eit Harshad nummer.