Tektonikk

læra om den strukturelle oppbygginga til jordskorpa, korleis ho vart danna, deformert og den historiske utviklinga

Tektonikk er læra om den strukturelle oppbygginga til jordskorpa, korleis ho vart danna, deformert og den historiske utviklinga. Dei viktigaste tektoniske prosessane er folding og forkasting.

Sjå òg endre

Kjelder endre