Telekommunikasjon

Telekommunikasjon er eit omgrep som vert nytta om teknologien som ligg til grunn for fjernkommunikasjon som radio, telefon, Internett og liknande. Telekommunikasjon er basert på elektronikk, informasjonsteori og signalhandsaming. Nemninga telekommunikasjon er sett saman av det greske ordet τηλε (tele), som tyder fjern, eller lang avstand, og det latinske ordet communicare, som tyder å dela.

Eit antennetårn.
Spire Denne teknologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.