Temperaturkoeffisient

Temperaturkoeffisient er forholdet mellom den relative endringa av ein temperaturavhengig fysisk storleik og den tilsvarande endringa av temperaturen. Dette gjev opphav til lengdeutvidingskoeffisient, volumutvidingskoeffisient, trykk-koeffisient og resistanskoeffisient.

KjelderEndra