Tenkjar

ei nemning på eit menneske som driv med tenking

Tenkjar er ei nemning på eit menneske som driv med tenking. Omgrepet tenkjar femner både filosof og intellektuell, sjå desse artiklane.