Termoelektrisk generator

Ein termoelektrisk generator er ei elektrisk straumkjelde basert på seebeckeffekten. Ein termoelektrisk generator er vanlegvis ei termosøyle av halvleiarmateriale, som har særs sterkare termoelektrisk effekt enn metall. Praktiske og rimelege termoelektriske generatorar drive til dømes med parafinomnar er teke i bruk som straumkjelder på stader som ikkje har tilkopling til elektrisk straumnett, til dømes avsides bustader eller ambulerande verksemd.

Sjå ògEndra

KjelderEndra