Tettstader i Aust-Agder

Det er 21 tettstader i Aust-Agder fylke. Av dei kallar Arendal, Grimstad, Lillesand, Risør og Tvedestrand seg by.

69,2 % av dei som bur i Aust-Agder bur i tettstadene, medan landsgjennomsnittet er 78,9% [1].

Kort gjengjeve er SSB sin definisjon på tettstad ein stad med over 200 busette, der avstanden mellom husa ikkje er meir enn 50 meter. Sjå artikkelen tettstad for nærare informasjon om tettstadsomgrepet.

Tettstadene i Aust-Agder etter folketal endre

 
Utsikt over Arendal sentrum.
Foto: Karl Ragnar Gjertsen
 
Storgata i Grimstad.
 
Frå Risør.
 
Åmfoss bru i Åmli sentrum.
Foto: Karl Ragnar Gjertsen
 
Byglandsfjord
 
Frå Tvedestrand
Tettstad Folketal Femner m.a.
1
Arendal
44 856
Eydehavn, Saltrød
2
Grimstad
14 390
3
Lillesand
8 266
4
Fevik
0
5
Risør
4 610
6
Birkeland
3 007
7
Evje
2 757
8
Blakstad
3 350
9
Tvedestrand
2 726
10
Kongshamn
0
11
Kilsund
675
12
Rykene
769
13
Jortveit
683
14
Myra
857
15
Åmli
680
16
Eikeland
651
17
Hovden
414
18
Byglandsfjord
329
19
Gjerstad
289
20
Bykle
242
21
Høvåg
335

[2]

Tettstadene i Aust-Agder etter kommune endre

  Arendal

  Birkenes

  Bygland

  Bykle

  Evje og Hornnes

  Froland

  Gjerstad

  Grimstad

  Iveland
Det er ingen stader i Iveland kommune som
kjem inn under tettstadomgrepet til SSB.

  Lillesand

  Risør

  Tvedestrand

  Valle
Det er ingen stader i Valle kommune som
kjem inn under tettstadomgrepet til SSB.

  Verårshei

  Åmli

[2]

Tidlegare tettstader endre

Desse stadene har tidlegare vore definerte som tettstad av SSB, men er det ikkje lenger no.

  • Tettstaden Vegårshei har skifta tettstadnamn til Myra

Referansar endre