Tettstader i Aust-Agder

Wikimedia-listeartikkel

Det er 21 tettstader i Aust-Agder fylke. Av dei kallar Arendal, Grimstad, Lillesand, Risør og Tvedestrand seg by.

69,2 % av dei som bur i Aust-Agder bur i tettstadene, medan landsgjennomsnittet er 78,9% [1].

Kort gjengjeve er SSB sin definisjon på tettstad ein stad med over 200 busette, der avstanden mellom husa ikkje er meir enn 50 meter. Sjå artikkelen tettstad for nærare informasjon om tettstadsomgrepet.

Tettstadene i Aust-Agder etter folketalEndra

 
Utsikt over Arendal sentrum.
Foto: Karl Ragnar Gjertsen
 
Storgata i Grimstad.
 
Frå Risør.
 
Åmfoss bru i Åmli sentrum.
Foto: Karl Ragnar Gjertsen
Tettstad Folketal Femner m.a.
1
Arendal
43 084
Eydehavn, Saltrød
2
Grimstad
12 899
3
Lillesand
7 644
4
Fevik
5
Risør
4 626
6
Birkeland
2 851
7
Evje
2 462
8
Blakstad
3 010
9
Tvedestrand
2 503
10
Kongshamn
11
Kilsund
707
12
Rykene
726
13
Jortveit
659
14
Myra
781
15
Åmli
682
16
Eikeland
596
17
Hovden
392
18
Byglandsfjord
366
19
Gjerstad
289
20
Bykle
258
21
Høvåg
322

[2]

Tettstadene i Aust-Agder etter kommuneEndra

  Arendal

  Birkenes

  Bygland

  Bykle

  Evje og Hornnes

  Froland

  Gjerstad

  Grimstad

  Iveland
Det er ingen stader i Iveland kommune som
kjem inn under tettstadomgrepet til SSB.

  Lillesand

  Risør

  Tvedestrand

  Valle
Det er ingen stader i Valle kommune som
kjem inn under tettstadomgrepet til SSB.

  Verårshei

  Åmli

[2]

Tidlegare tettstaderEndra

Desse stadene har tidlegare vore definerte som tettstad av SSB, men er det ikkje lenger no.

  • Tettstaden Vegårshei har skifta tettstadnamn til Myra

ReferansarEndra