Tettstader i Finnmark

Wikimedia-listeartikkel

Det er 26 tettstader i Finnmark fylke. Av dei kallar desse seg by: Alta, Hammerfest, Honningsvåg, Kirkenes, Vadsø og Vardø.

73,8% av dei som bur i Finnmark bur i tettstadene, medan landsgjennomsnittet er 78,9%. I Båtsfjord bur heile 99,2% av innbyggjarane i kommunen i tettstad, noko som er det nest høgste talet for nokon kommune i Noreg, berre i Oslo er talet høgare (99,7%). To av Finnmarkskommunane har ingen tettstader, det gjeld Kvalsund og Nesseby. [1]

Kort gjengjeve er SSB sin definisjon på tettstad ein stad med over 200 busette, der avstanden mellom husa ikkje er meir enn 50 meter. Sjå artikkelen tettstad for nærare informasjon om tettstadsomgrepet.

Til grunn for listene ligg rapporten «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. 1. januar 2009» frå Statistisk sentralbyrå.

Tettstadane i Finnmark etter folketalEndra

 
Frå Alta sentrum
 
Havøysund i februar
 
Frå hamna i Kirkenes
 
Frå Mehamn
 
Frå Vardø
Tettstad Folketal
1
Alta
15 094
2
Hammerfest
8 052
3
Vadsø
5 064
4
Kirkenes
3 566
5
Bjørnevatn
2 579
6
Honningsvåg
2 484
7
Lakselv
2 283
8
Båtsfjord
2 212
9
Vardø
1 875
10
Karasjok
1 844
11
Rypefjord
1 838
12
Hesseng
1 733
13
Kautokeino
1 445
14
Havøysund
976
15
Berlevåg
948
16
Kjøllefjord
945
17
Mehamn
779
18
Tana Bru
728
19
Vestre Jakobselv
537
20
Øksfjord
504
21
Nordvågen
441
22
Rafsbotn
408
23
Hasvik
385
24
Tverrelvdalen
430
25
Breivikbotn
320
26
Kiberg
202


Tettstadane i Finnmark etter kommuneEndra

Talet i parentes etter tettstadnamnet er innbyggjartalet.

  Alta

  Berlevåg

  Båtsfjord

  Gamvik

  Hammerfest

  Hasvik

  Karasjok

  Kautokeino

  Kvalsund
Det er ingen stader som kjem inn
under SSB sitt tettstadomgrep i Kvalsund.

  Lebesby

  Loppa

  Måsøy

  Nesseby
Det er ingen stader som kjem inn
under SSB sitt tettstadomgrep i Nesseby.

  Nordkapp

  Porsanger

  Sør-Varanger

  Tana

  Vadsø

  Vardø

Tidlegare tettstaderEndra

Desse har tidlegare vore definerte som tettstad av SSB, men er det ikkje lenger no.

KjelderEndra

ReferansarEndra